Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XXII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego 2005 r.

Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr XXII/205/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.  więcej >


Uchwała Nr XXII/206/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników gminnych jednostek oświatowych Gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XXII/207/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Końskie oraz planów miejscowych.  więcej >


Uchwała Nr XXII/208/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XXII/209/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Miasta Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XXII/210/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego im. Tarnowskich w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr XXII/211/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr XXII/212/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zamiany działek między Gminą Końskie a właścicielami Lidią i Stanisławem ( małż.) Leśkiewicz.  więcej >


Uchwała Nr XXII/213/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości mienia gminnego w drodze bezprzetargowej na rzecz Zakładu Energetycznego Okręgu Radomsko – Kieleckiego S. A. w Skarżysku – Kamiennej.  więcej >


Uchwała Nr XXII/214/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany granicy gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XXII/215/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Końskich oraz Komisji na 2005 r.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/04/06 12:39:42
Redaktor: Administrator