Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

zamówienia publiczne w roku 2003

Wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej i linii energetycznej NN w Stadnickiej Woli”  więcej >


Wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. "Zimowe utrzymanie chodników i alejek na terenie miasta Końskie w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 31 marca 2004 r.”  więcej >


Wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. "Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych, motopomp, pił spalinowych oraz samochodów i motocykli będących własnością Urzędu Miasta i Gminy w Końskich"  więcej >


Urząd Miasta i Gminy w Końskich zaprasza do złożenia oferty przetargowej na "Zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w 2004roku"  więcej >


Urząd Miasta i Gminy w Końskich zaprasza do złożenia oferty na opracowanie: „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Końskie” i „Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Końskie”  więcej >


Urząd Miasta i Gminy w Końskich zaprasza do złożenia oferty na "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę kotłowni węglowej na opalaną olejem opałowym w budynku Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie gm. Końskie”  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:15
Redaktor: Administrator