Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w roku 2006

Zarządzenie Nr 283/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2006 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 282/2006 w sprawie: przekazania w nieodpłatny zarząd i użytkowanie Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Końskich ul. Zamkowa 21 sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Małachów  więcej >


Zarządzenie Nr 281/2006 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poszerzenie nieruchomości przyległej działki położonej w Końskich oznaczonej numerem działki 1019/4 na rzecz Dariusza Smyki  więcej >


Zarządzenie Nr 280/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy 16 - go Stycznia 2a/39 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 279/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Hubala 12-13/42 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 278/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 4c/40 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 277/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 4c/27 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 276/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Brzozowej 2/45 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 275/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2006 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 274/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Hubala 10/19 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 273/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Brzozowej 1a/36 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 272/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Warszawskiej 30/97 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 271/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 3/45 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemców.  więcej >


Zarządzenie Nr 270/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2006 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 269/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy 16- go Stycznia 2a/24 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 268/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 267/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 266/2006 w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację kanalizacji sanitarnej na działce oznaczonej nr 455 położonej w miejscowości Proćwin, stanowiącej własność Gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 265/2006 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Końskich  więcej >


Zarządzenie Nr 264/2006 w sprawie: powierzenia obowiązków p.o. Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 263/2006 w sprawie: upoważnienia Zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Końskie do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 262/2006 w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 261/2006 w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 260/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu na rzecz najemcy Marii Szymańskiej.  więcej >


Zarządzenie Nr 259/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Zamkowej 20a/20 wraz z udziałem W częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 258/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy 16 - go Stycznia 2/31 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 257/2006 w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 256/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2006 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 255/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 254/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Południowej 8/19 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 253/2006 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 252/2006 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 251/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego . w Końskich przy ulicy Brzozowej 2/57 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 250/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 249/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 248/2006 w sprawie: ustalenia projektu budżetu gminy na 2007 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 247/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 246/2006 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 245/2006 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 244/2006 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 242/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wyrażenie zgody na lokalizację przyłącza wodociągowego na działce numer 6243/103 będącej własnością Gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 241/2006 w sprawie: nie skorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Końskich oznaczonej nr działek 6294/46, 6294/50, 6294/59, 6294/60.  więcej >


Zarządzenie Nr 240/2006 w sprawie określenia zakresu i trybu wspierania doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 239/2006 w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania działki nr 957/71 o pow. 0,0392 ha wraz z prawem własności naniesień na rzecz Gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 238/2006 w sprawie ustalenia Zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Końskie oraz dla Urzędu Miasta i Gminy Końskie  więcej >


Zarządzenie Nr 237/06 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2006 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 236/2006 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie, na terenie miasta i gminy Końskie, działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.  więcej >


Zarządzenie Nr 235/2006 w sprawie: dodatkowego dnia wolnego od pracy w listopadzie 2006 roku udzielonego pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 234/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 233/2006  więcej >


Zarządzenie Nr 232/2006 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizacje zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym w 2006 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 231/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 230/2006 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w przetargu/ustna licytacja/działki niezabudowanej, położonej w Nieśwniu , stanowiącej własność gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 229/2006 w sprawie: nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 228/2006 w sprawie: nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 227/2006 w sprawie: nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 226/2006 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poszerzenie nieruchomości przyległej działki położonej w Końskich przy ulicy Pułaskiego na rzecz Mariana Gołosa  więcej >


Zarządzenie Nr 225/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Południowa 6/15 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 224/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o zmianę składu Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 223/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 222/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 221 A/2006r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2006 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 221/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy 16 - go Stycznia 2a/49 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 220/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Brzozowej 1a/1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 219/2006 w sprawie: wykupu nieruchomości położonej na terenie wsi Proćwin pod przepompownię ścieków.  więcej >


Zarządzenie Nr 218/2006 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 143/2006 Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie koordynacji zasad funkcjonowania na terenie miasta i gminy urządzeń zaopatrzenia w wodę.  więcej >


Zarządzenie Nr 217/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 216/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 215/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 214/2006 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców Ewy Żuwalskiej i Romana Paczyńskiego lokalu użytkowego położonego w Końskich przy ul. Piłsudskiego 20 wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz działce gruntu.  więcej >


Zarządzenie Nr 213/2006 w sprawie zatwierdzenia wykazu osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy  więcej >


Zarządzenie Nr 212/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Południowej 6/15 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 211/2006w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy 16- go Stycznia 2a/50 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 210/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy 16- go Stycznia 2/39 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 209/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 208/2006 w sprawie: wykupu nieruchomości położonej na terenie wsi Proćwin pod przepompownię ścieków.  więcej >


Zarządzenie Nr 207/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 206/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy 16- go Stycznia 2a/30 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 205/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 3/40 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 204/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy 16 - go Stycznia 2/7 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 203/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 4a/45 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 202/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 4b/41 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 201/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 3/39 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 200/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Brzozowej 2/42 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 199/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Hubala 12-13/10 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 198/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 3/33 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 197/2006 w sprawie nieodpłatnego przekazania w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich budynku po byłym barze "Mikrus" położonego w Końskich przy ulicy Sportowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 196/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 195/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 194/2006 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Końskich na Osiedlu Polna oznaczonej numerem działki 396 o powierzchni 0,0593 ha.  więcej >


Zarządzenie Nr 193/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 192/2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2006 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 191/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Brzozowej 1a/l0 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 190/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 189/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 188/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie NR 187/2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym  więcej >


Zarządzenie Nr 186/2006 w sprawie powołania zespołu w celu komisyjnego przejęcia budynku po byłym barze "MIKRUS" położonego w Końskich przy ulicy Sportowej od " Społem" PSS.  więcej >


Zarządzenie Nr 185/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Warszawskiej 30/73 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 184/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 3/32 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 183/2006 w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację budynku gospodarczego w granicy działki gminnej położonej w Końskich oznaczonej nr 5611.  więcej >


Zarządzenie Nr 182/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy 16 - go Stycznia 2/18 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 181/2006 w sprawie: nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 180/2006 w sprawie: nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 179/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 4a/15 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 178/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 4/32 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenia Nr 177/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 3/1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 176/2006 sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy 16- go Stycznia 2a/2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 175/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 4c/32 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 174/2006 w sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia gminnego z równoczesnym przeniesieniem własności budynków na rzecz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Końskich  więcej >


Zarządzenie Nr 173/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 172/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 171/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 170/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 169/2006 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 168/2006 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie.  więcej >


Zarządzenie Nr 167/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 166 /2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy 16- go Stycznia 2a/6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 165 /2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 4a/26 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 164 /2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 4/22 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 163/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 4c/4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 162 /2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Iwo Odrowąża 11/1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 161 /2006 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie.  więcej >


Zarządzenie Nr 160/2006 w sprawie: wykupu nieruchomości położonej na terenie miasta Końskie na zasoby Gminy.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 159/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 3/36 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 158/2006 w sprawie zasad finansowania nauki pływania uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Końskie w okresie od 4 września 2006r. do 31 grudnia 2006 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 157/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 156/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 155/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 154/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 153/2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2006 r.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 152/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 4a/8 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


ZARZĄDZENIE N 151/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy 1- go Maja 35-3716 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 150/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 4c/58 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 149/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Iwo Odrowąża 11/12 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 148/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Hubala 11/23 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 147/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy 16- go Stycznia 2a/37 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 146/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Zamkowej 20a/2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 145/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 144/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 143/2006 w sprawie: koordynacji zasad funkcjonowania na terenie miasta i gminy urządzeń zaopatrzenia w wodę .  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 142/2006 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przyłącza kablowego przez działkę nr 214 położoną w obrębie 32- stanowiącą własność Gminy Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 141/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Polnej 4a/32 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 140/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Hubala 6/11 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemcy.  więcej >


Zarządzenie Nr 139/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 138/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 137/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 136/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 135/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 134/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 133/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 132/2006 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 131/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 130/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 129/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 128/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 127/2006 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 126/2006 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 125/2006 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi  więcej >


Zarządzenie Nr 124/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 123/2006 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bedlnie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 122/2006 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 121/06 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 288/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 15.12.2004 r. w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 120/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2006 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 119/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 118/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 117/2006 w prawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ul. Warszawskiej 30/64 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego w gruncie na rzecz najemcy.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 116/2006 w sprawie: ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.  więcej >


Zarządzenie Nr 115/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 114/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 113/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 112/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 111/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 110/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 109/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 108/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 107/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 106/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 105/2006 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Końskie nieruchomości niezabudowanej położonej w Końskich przy ulicy Leśnej oznaczonej nr 3408/3.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 104/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Wjazdowej.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 103/06 w sprawie: zmiany "Instrukcji w sprawie zasad korzystania, eksploatacji i rozliczania pojazdów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich"  więcej >


Zarządzenie Nr 102/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 101/2006 w sprawie przeprowadzenia wycinki pielęgnacyjnej na działce nr 4981/3 w związku z realnym zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi i mienia.  więcej >


Zarządzenie Nr 100/2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2006 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 99/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 98/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 97/2006 w sprawie nabycia na zasoby Gminy Końskie nieruchomości oznaczonej nr działek 3512,3515,4593/1 o łącznej powierzchni 0,2880 ha.  więcej >


Zarządzenie Nr 96/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 95/2006 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie strefy kontrolowanej gazociągu na działce położonej w Końskich oznaczonej nr 42 o powierzchni 0,0700 ha stanowiącej własność Gminy Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 94/2006 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie działkami stanowiącymi własność lub będącymi we władaniu Gminy Końskie w związku z budową szkieletowej sieci światłowodowej na terenie miasta Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 93/06 w sprawie wprowadzenia Systemu Funkcjonowania Katalogu Usług w U rzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 92/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 91/06 w sprawie: realizacji przedsięwzięć związanych z wdrożeniem w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich kontynuacji programu "Przejrzysta Polska"  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 90/2006 w sprawie: nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 89/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 88/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie przyłącza elektrycznego napowietrznego na działce numer 4699/4 o pow. 0,1666 ha położonej w Końskich będącej własnością Gminy Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 87/2006 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 86/2006 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie  więcej >


Zarządzenie Nr 85/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2006 r.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 84/2006 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na okres od m-ca VI - XII 2006 roku.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 83/2006 w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2006 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 82/2006 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi, gm. Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 81/2006 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi, gm. Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 80/2006 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi, gm. Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 79/2006 w sprawie: przekazania w nieodpłatny zarząd i użytkowanie Zakładowi Energetyki Cieplnej w Końskich ul. Armii Krajowej 5 oświetlenia ulicznego w ul. Leśnej wybudowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa asfaltowej nawierzchni ulicy Leśnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem" zgodnie z pozwoleniami na budowę: Nr BP.AC.7351-218/04 z dnia 19.08.2004 wydanym przez Starostwo Powiatowe w Końskich oraz nr RR.II.D.7111-53/04 z dnia 04.08.2004 r wydanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 78/2006 w sprawie nabycia przez Gminę Końskie budynku po byłym barze " MIKRUS" stanowiącym własność "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 77/2006 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Sielpi gm. Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 76/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 75/2006 w sprawie powołania Komisji ds. kwalifikowania wniosków o dofinansowanie indywidualnego dokształcania nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 74/2006 w sprawie: wyznaczenia dnia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy ( bez obowiązku odpracowania) w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 73/2006 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poszerzenie nieruchomości przyległej działki położonej w Końskich przy ulicy Zielonej na rzecz "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców" w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 72/2006 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w przetargu 1 ustna licytacja 1 działki rolnej, położonej w Nieświniu , stanowiącej własność gminy Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 71/2006 w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację przyłącza gazu na działce, stanowiącej własność Gminy Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 70/2006 w sprawie nieodpłatnego przekazania w administrowanie lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych położonych w Końskich przy ulicy Warsztatowej 2C i 2E - Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 69/2006 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 68 /2006 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numer działek 2792/1 i 2792/3 o łącznej powierzchni 0,2538 ha w związku z inwestycją polegająca na przebudowie ulicy Kieleckiej w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 67/2006 w sprawie ustalenia składu komisji do protokolarnego przejęcia lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych przy ulicy Warsztatowej od PKP S.A.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 66/2006 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na miesiąc maj 2006 roku.  więcej >


Zarządzenie Nr 65/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2006 r.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 64/2006 w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację urządzeń obcych na działce, która stanowi własność Gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 63/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 62/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 61/2006 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  więcej >


Zarządzenie Nr 60/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZNIE Nr 59/2006 w sprawie zasad zwrotu kaucji mieszkaniowych przez najemców mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 58/2006 w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 57/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2006 r.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 56/2006 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na miesiąc kwiecień 2006 roku.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 55/06 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 54/2006 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 23/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 53/2006 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Gimnazjalnej 41c/106 wraz z prawem współwłasności w gruncie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 52/2006 w sprawie me skorzystania z prawa pierwokupu odnośnie działki położonej w Końskich oznaczonej nr 3141/41.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 51/2006 w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich  więcej >


Zarządzenie Nr 50/2006 zmieniające Zarządzenie Nr 248/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 października 2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej  więcej >


Zarządzenie Nr 49/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 48/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 47/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 46/2006 w sprawie nie skorzystania z pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki nr 5675/1 oraz udziału do 1/3 części w prawie wieczystego użytkowania w działce nr 5675/4  więcej >


ZARZĄDZENIE N r 45/2006 w sprawie nabycia udziału w nieruchomości oznaczonej nr 2981/1 i 4781/4 o łącznej powierzchni 0,1751 ha od Mariana Zapały.  więcej >


Zarządzenie Nr 44/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 43/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 42/2006 w sprawie: przekazania w nieodpłatny zarząd i użytkowanie Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Końskich ul. Zamkowa 21 zestawu hydroforowego zainstalowanego na ujęciu wody w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 41/2006 w sprawie: przekazania w nieodpłatny zarząd i użytkowanie Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Końskich ul. Zamkowa 21 sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Polnej i Hubala w Końskich wybudowanych zgodnie z pozwoleniami na budowę Nr BP.AC.7351-184/03 z dnia 19.12.2003 oraz Nr BP.AC.7351-24/00 z dnia 31.05.2000 r. wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 40/2006 w sprawie: przekazania w nieodpłatny zarząd i użytkowanie Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Końskich ul. Zamkowa 21 kanalizacji deszczowej, separatora, odstojnika szlamowego, sieci wodociągowej oraz zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków deszczowych wybudowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa asfaltowej nawierzchni ulicy Leśnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem" zgodnie z pozwoleniami na budowę Nr BP.AC.7351-218/04 z dnia 19.08.2004 wydanym przez Starostwo Powiatowe w Końskich oraz nr RR.II.D.7111-53/04 z dnia 04.08.2004 r. wydanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 39/06 w sprawie: likwidacji zużytego wyposażenia (mienia ruchomego)będącego własnością Gminy Końskie a pozostającego w użytkowaniu NZOZ "Południowa" sp. o.o. Końskie ul. Południowa 1  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 38/2006 w sprawie nieodpłatnego nabycia lokali mieszkalnych wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu od Polskich Kolei Państwowych S.A.  więcej >


Zarządzenie Nr 37/2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2006 r.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 36/06 w sprawie: likwidacji zużytego sprzętu i wyposażenia dentystycznego będącego własnością Gminy Końskie a pozostającego w użytkowaniu Spółki "STOMADENT" Końskie ul. Południowa  więcej >


Zarządzenie Nr 35/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 34/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 33/2006 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działek 3942/2, 3946/2 i 4061/2 na zasoby Gminy Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 32/2006 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki nr 2518 o powierzchni 0,1560 ha położonej w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 31/2006 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w przetargu / ustna licytacja / działki niezabudowanej, położonej w Nowym Sokołowie , stanowiącej własność gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 30/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 29/2006 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntu oraz nieodpłatnego przeniesienia prawa własności budynków i naniesień.  więcej >


Zarządzenie Nr 28/2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2006 r.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 27/2006 w sprawie układu wykonawczego dochodów i wydatków miasta i gminy Końskie na 2006 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 26/2006 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Akacjowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 25/2006 w sprawie: ogłoszenia tekstu Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Końskich  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 24/2006 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2006 roku.  więcej >


Zarządzenie Nr 23/ 2006 w sprawie: zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 22/2006 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizacje zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym w 2006 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 21 /2006 w sprawie: przekazania w nieodpłatny zarząd i użytkowanie Dyrektorowi Gimnazjum nr 2 W Końskich ul. Partyzantów 9 kompletną kotłownię gazową wraz z instalacją c.o. i c.w.u.  więcej >


Zarządzenie Nr 20/2006 w sprawie: przekazania w nieodpłatny zarząd i użytkowanie Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich dwóch szorowarek Karcher BD 530 wraz z wyposażeniem dodatkowym, sauny fińskiej dwupoziomowej oraz dwóch hydromasaży i dwóch prysznicy strumieniowych zamontowanych na terenie Pływalni Miejskiej w Końskich przy ul. Warszawskiej 38.  więcej >


Zarządzenie Nr 19/2006 w sprawie: przekazania w nieodpłatny zarząd i użytkowanie Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich punktu redukcyjno-pomiarowego oraz instalacji wewnętrznej gazu ziemnego dla potrzeb zasilania kotła opalanego gazem ziemnym w kotłowni w Pływalni Miejskiej w Końskich przy ul. Warszawskiej 38.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 18/2006 w sprawie: wdrożenia "Instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich"  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 17/2006 w sprawie: powołania Komisji Konsultacyjnej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  więcej >


Zarządzenie Nr 16/2006 w sprawie procedury kontroli gospodarowania mieniem  więcej >


Zarządzenie Nr 15/2006 w sprawie nadzoru w zakresie wydatkowania środków publicznych w gminie  więcej >


Zarządzenie Nr 14/2006 w sprawie procedury kontroli gromadzenia środków publicznych w gminie  więcej >


Zarządzenie Nr 13/2006 w sprawie procedur kontroli finansowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 12/2006 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Kieleckiej na rzecz dzierżawcy.  więcej >


ZARZĄDZANIE NR 11/2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 10/2006 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem działki 4573/2 położonej w Końskich przy ulicy Polnej.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 9/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek budowlanych położonych na terenie miasta Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 8/2006 w sprawie ustalenia składu osobowego komisji do przeprowadzania przetargów organizowanych przez Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Końskie w roku kalendarzowym 2006.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 7/2006 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 176/05 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie wdrożenia "Systemu Zatrudniania Pracowników Na Stanowiska Urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich"  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 6/2006 w sprawie: procedury aktualizacji "Mapy aktywności" organizacji pozarządowych działających w gminie Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 5/2006 w sprawie układu wykonawczego dochodów i wydatków miasta i gminy Końskie na 2006 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 4/2006 w sprawie oddania w użyczenie pomieszczeń położonych w Końskich przy ulicy Partyzantów 3 na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 3/2006 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w przetargu (ustna licytacja) działek niezabudowanych, położonych w Dyszowie i Nieświniu, stanowiących własność gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie zasad finansowania nauki pływania uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Końskie w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 1/2006 w sprawie zmian w składzie Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/01/25 09:20:04
Redaktor: Administrator