Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Ogłoszenia o przetargach w roku 2012Stwórz plac zabaw dla naszego miasta. Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie na Opracowanie Koncepcji Urbanistyczno – Architektonicznej pn. „Ogródek Jordanowski” – Miejsce Zabawy i Rekreacji dla dzieci i młodzieży  więcej >


Końskie: Zadanie nr 1 Budowa placu zabaw w msc. Bedlno i/lub Zadanie nr 2 Budowa placu zabaw w msc. Wincentów i/lub Zadanie nr 3 Budowa placu zabaw w msc. Młynek Nieświński i/lub Zadanie nr 4 Przebudowa placu zabaw w msc. Bedlenko i/lub Zadanie nr 5- Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Drutarniai/lub Zadanie nr 6- Budowa boiska trawiastego w msc. Stary Sokołówi/lub Zadanie nr 7- Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu w msc. Gatniki/lub Zadanie nr 8- Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia w msc. Sworzyce Numer ogłoszenia: 108217 - 2012; data zamieszczenia: 16.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.  więcej >


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: Zadanie nr 1: Wykonanie Projektu zagospodarowania terenu placu zabaw w miejscowości Jeżów. Zadanie nr 2: Wykonanie Projektu zagospodarowania terenu placu zabaw w miejscowości Młynek Nieświński. Zadanie nr 3: Wykonanie Projektu zagospodarowania terenu placu zabaw w miejscowości Nowy Dziebałtów. Zadanie nr 4: Wykonanie Projektu zagospodarowania terenu placu zabaw w miejscowości Nowy Kazanów. Zadanie nr 5: Wykonanie Projektu zagospodarowania terenu placu zabaw w miejscowości Piła. Zadanie nr 6: Wykonanie Projektu zagospodarowania terenu placu zabaw w miejscowości Stary Kazanów. Zadanie nr 7: Wykonanie Projektu zagospodarowania terenu placu zabaw w miejscowości Sworzyce.  więcej >


Końskie: Remont nawierzchni na osiedlu Warszawska (od ul. Wojska Polskiego do Pływalni Miejskiej) Numer ogłoszenia: 128332 - 2012; data zamieszczenia: 23.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.  więcej >


Końskie: Remont nawierzchni na ul. 3-go Maja w Końskich i/lub placu parkingowego pomiędzy ul. Brzozową a 16-go Stycznia w Końskich Numer ogłoszenia: 124034 - 2012; data zamieszczenia: 19.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.  więcej >


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: Wykonanie tablicy informacyjnej dla Projektu „Rewitalizacja miasta Końskie” Zapraszam do złożenia ofert cenowej na wykonanie tablicy informacyjnej dla Projektu „Rewitalizacja miasta Końskie”  więcej >


Końskie: Realizacja Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Końskie Numer ogłoszenia: 75845 - 2012; data zamieszczenia: 03.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.  więcej >


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na wykonywanie kompleksowych usług polegających na organizacji oraz obsłudze emisji obligacji komunalnych  więcej >


Końskie: Przebudowa drogi gminnej nr 001218 Pomyków - Koczwara w m. Koczwara Numer ogłoszenia: 74385 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.  więcej >


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: “Wykonanie tablicy informacyjnej dla Projektu „Budowa infrastruktury technicznej, dróg, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica ”  więcej >


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: “Wykonanie tablicy informacyjnej dla Projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich”  więcej >


Końskie: Remonty ulic i dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Końskie Numer ogłoszenia: 50818 - 2012; data zamieszczenia: 21.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.  więcej >


Końskie: Wykonanie kompletnej dokumentacji do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji pn Przebudowa budynków pałacowych -etap I remont dachów Numer ogłoszenia: 42934 - 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.  więcej >


Końskie: Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Sielpi Numer ogłoszenia: 27900 - 2012; data zamieszczenia: 30.01.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  więcej >


Końskie: Budowa drogi gminnej Nr 001222T w Wąsoszu Numer ogłoszenia: 13592 - 2012; data zamieszczenia: 16.01.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/05/17 13:20:20
Redaktor: Administrator