Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

IV Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 r.

Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr IV/48/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Końskie kadencji 2006-2010 oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich  więcej >


UCHWAŁA Nr IV/47/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 2 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków  więcej >


UCHWAŁA Nr IV/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr IV/45/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Końskich przy ul. Sportowej  więcej >


UCHWAŁA Nr IV/44/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej  więcej >


UCHWAŁA Nr IV/43/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 2 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Końskie do Lokalnej Grupy Działania  więcej >


UCHWAŁA Nr IV/42/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Końskich oraz Komisji na 2011 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr IV/41/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 02 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Gatniki.  więcej >


Rozstrzygnięcie nadzorcze - Wojewoda Świętokrzyski stwierdza nieważność uchwały UCHWAŁA Nr IV/40/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką  więcej >


UCHWAŁA Nr IV/39/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej  więcej >


Rozstrzygnięcie nadzorcze - Wojewoda Świętokrzyski stwierdza nieważność uchwały UCHWAŁA Nr IV/38/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Majora Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej  więcej >


UCHWAŁA Nr IV/37/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Południowej, Jana Ponurego Piwnika, Robotniczej, Mjr Hubala, 16 Stycznia i Zamkowej  więcej >


UCHWAŁA Nr IV/36/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 2 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr IV/35/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Modliszewice, gmina Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr IV/34/2011 RADY MIEJSKIEJ w KOŃSKICH z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej  więcej >


UCHWAŁA Nr IV/33/2011 RADY MIEJSKIEJ w KOŃSKICH z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe  więcej >


UCHWAŁA Nr IV/32/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr IV/31/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Końskie publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego  więcej >


UCHWAŁA Nr IV/30/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Końskie środków stanowiących fundusz sołecki  więcej >


UCHWAŁA Nr IV/29/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia  więcej >


UCHWAŁA Nr IV/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania projektu zmiany Statutu Gminy Końskie  więcej >


UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.  więcej >


UCHWAŁA NR IV/26/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 2 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016  więcej >


UCHWAŁA Nr IV/25/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 2 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Końskich  więcej >


UCHWAŁA Nr IV/24/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Końskich  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/06/02 09:16:09
Redaktor: Administrator