Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

III Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2006 roku

Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr III / 23 / 2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2006 r w sprawie: ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006  więcej >


UCHWAŁA Nr III/22/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie: odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Końskie  więcej >


UCHWAŁA NR III/21/2006 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na włączenie terenu położonego w Końskich w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.  więcej >


UCHWAŁA Nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2006r zmieniająca uchwałę Nr II/3/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr III/18/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych znajdujących sie na terenie Miasta i Gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr III/17/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica.  więcej >


UCHWAŁA NR III/16/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2007.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/02/08 12:43:59
Redaktor: Administrator