Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 czerwca 2004 r.

Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr XVI/148/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Końskie obejmującego działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 3130/7, 3130/1, 3132/1, 3128/2, 3128/4, 3128/5, 3128/6, 3128/7, 3128/8, 3132/7, 3131/2, 3131/3, 3131/4, 3132/14 i część działki 3129/2 położone w Końskich w rejonie ulic: Partyzantów i Południowej.  więcej >


Uchwała Nr XVI/149/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną olejem opałowym w budynku Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie”.  więcej >


Uchwała Nr XVI/150/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w części ulic Polna i Hubala w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr XVI/151/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wzniesienia pomnika mjr Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”  więcej >


Uchwała NR XVI/152/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie na 2004 r.  więcej >


Uchwała Nr XVI/153/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.  więcej >


Uchwała Nr XVI/154/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie, położonych na terenie wsi Jeżów i Sworzyce.  więcej >


Uchwała Nr XVI/155/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.  więcej >


Uchwała Nr XVI/156/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Budowa hali sportowej przy zespole oświatowym – szkole podstawowej i gimnazjum w Stadnickiej Woli”.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/09/20 12:35:14
Redaktor: Administrator