Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 października 2004 r.

Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr XVIII/165/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 października 2004 roku w sprawie zmian w budżecie na 2004 r.  więcej >


Uchwała Nr XVIII/166/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 października 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Sielpia Wielka, gmina Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XVIII/167/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 października 2004 roku w sprawie zamiany działek między Gminą Końskie a współwłaścicielami Kazimierzem Grzegorczykiem, Jadwigą Duran, Anną Grzegorczyk, Magdaleną Grzegorczyk oraz Iwoną Grzegorczyk.  więcej >


Uchwała Nr XVIII/168/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 października 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie Oddział – Zakład Gazowniczy w Kielcach sieci gazowej wybudowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja istniejącej części ulicy Spokojnej oraz budowa jej przedłużenia dla połączenia z ul. Krakowską i Strażacką w Końskich wraz z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telefonicznej, sieci wodociągowej, gazowej, linii kablowych elektroenergetycznych i oświetlenia terenu” zgodnie z pozwoleniem na budowę Nr BP.AC.7351-78/03 z dnia 25.08.2003 r.  więcej >


Uchwała Nr XVIII/169/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 października 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. Obszar Kielce kanalizacji telefonicznej wybudowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja istniejącej części ulicy Spokojnej oraz budowa jej przedłużenia dla połączenia z ul. Krakowską i Strażacką w Końskich wraz z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telefonicznej, sieci wodociągowej, gazowej, linii kablowych elektroenergetycznych i oświetlenia terenu” zgodnie z pozwoleniem na budowę Nr BP.AC.7351-78/03 z dnia 25.08.2003 r .  więcej >


Uchwała Nr XVIII/170/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 października 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72 chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 728 w miejscowości Nowe Brody.  więcej >


Uchwała Nr XVIII/171/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 października 2004 r. w sprawie ustalenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta i gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XVIII/172/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 października 2004 roku w sprawie zmiany uchwały NR VII/68/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie określenia ogólnych zasad inicjowania i trybu realizacji inwestycji wykonywanych przy dobrowolnym udziale mieszkańców gminy.  więcej >


Uchwała Nr XVIII/173/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Koneckiego na lata 2004-2013 w części dotyczącej Miasta i Gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XVIII/174/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 października 2004 roku w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Końskie” wraz z planem gospodarki odpadami.  więcej >


Uchwała Nr XVIII/175/04 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 października 2004r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XVIII/176/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 października 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie terenów położonych w obszarze Gminy Końskie w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/12/16 09:31:09
Redaktor: Administrator