Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 września 2005 roku

Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr XXVIII/275/2005 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie terenów położonych w obszarze Gminy Końskie w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”  więcej >


UCHWAŁA Nr XXVIII/274/2005 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie terenów położonych w obszarze Gminy Końskie w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”  więcej >


Uchwała Nr XXVIII/273/05 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu  więcej >


Uchwała Nr XXVIII/272/2005 RADY MIEJSKIEJ w Końskich z dnia 14 września 2005 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości mienia gminnego we wsi Sielpia w drodze bezprzetargowej na rzecz Fabryki Urządzeń Mechanicznych ”Wykromet „Spółka Akcyjna w Częstochowie”.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXVIII/271/2005 RADY MIEJSKEJ w Końskich z dnia 14 września 2005 roku w sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości mienia gminnego w drodze bezprzetargowej z równoczesnym przeniesieniem własności budynków na rzecz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Końskich.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXVIII/270/2005 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 września 2005 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego spowodowanego podjęciem uchwały Nr XXIV/231/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków deszczowych i roztopowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Końskich, wniesionego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXVIII/269/2005 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 września 2005 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego spowodowanego podjęciem uchwały Nr XXIV/231/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków deszczowych i roztopowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Końskich, wniesionego przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXVIII/268/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 września 2005 roku zmieniająca Uchwałę Nr IX/113/99 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 września 1999 r. w sprawie zmiany nazwy Straży Gminnej na Straż Miejską w Końskich oraz uchwalenia Statutu Straży Miejskiej.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXVIII/267/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 września 2005 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Powiatu Koneckiego chodnika przy ul. Polnej w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr XXVIII/266/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 września 2005 roku w sprawie zamiany nieruchomości między Gminą Końskie a właścicielką Grażyną Szczukocką  więcej >


UCHWAŁA NR XXVIII/265/05 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.  więcej >


UCHWAŁA NR XXVIII/264/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 września 2005 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2005 r.  więcej >


UCHWAŁA NR XXVIII/263/2005 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania radnego do stałych Komisji Rady Miejskiej w Końskich.  więcej >


UCHWAŁA NR XXVIII/262/2005 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania radnego Władysława Cieplińskiego do składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr XXVIII/261/2005 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 września 2005 r. w sprawie odwołania radnego Władysława Cieplińskiego ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich  więcej >


Uchwała Nr XXVIII/260/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 września 2005 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Końskich  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/11/24 11:28:48
Redaktor: Administrator