Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

II Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 listopada 2002 roku

Uchwała Nr II/14/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie powołania Sekretarza Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr II/13/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie odwołania Sekretarza Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania projektu zmian Statutu Gminy.  więcej >


Uchwała Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich  więcej >


Uchwała Nr II/6/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie wysokości diet dla radnych.  więcej >


Uchwała Nr II/5/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Miejskiej i ich liczbowego składu.  więcej >


Uchwała N II/4/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr II/3/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Końskich.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/01/04 09:54:42
Redaktor: Administrator